Pamiątka po templariuszach

Istnienie i działalność zakonu templariuszy jest jednym z najbardziej zajmujących faktów średniowiecza. Posiadali oni na własność ogromne majątki gospodarcze i posiadłości. Jedną z pamiątek po tym okresie jest kaplica, wzniesiona przez templariuszy w Chwarszczanach, miejscu, w którym książę wielkopolski nadał zakonowi aż 1000 łanów.

Zakonnicy wykorzystali nadane ziemie do wzniesienia budowli o charakterze militarnym, z których korzystali również w celu organizowania różnego rodzaju nauk dla wiernych. Wnętrze kaplicy pokrywały średniowieczne malowidła, zakryte przez Niemców w 1945 roku. W latach 90. ubiegłego wieku malowidła zostały częściowo odkryte i udostępnione. Prace nad odkryciem faktycznej architektury obiektu trwają do dziś.

Comments are closed.