Obszar Natura 2000

Natura 2000 jest to program, mający na celu ochronę określonych siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt na terenie Unii Europejskiej. Sieć podlegających programowi terenów obejmuje przeszło 318 000 km2, co stanowi 18% powierzchni krajów należących do UE. Przystąpienie do Natura 2000 było jednym z wymogów dla państw chcących wejść do Unii w 2003 roku . Spełniła go również Polska. Jednym z chronionych obszarów jest Park Narodowy Ujście Warty.

W parku żyje 39 gatunków ssaków, 11 gatunków płazów i cztery – gadów. Obszar parku to aż 8074 hektary. W większości są to obszary bagniste, niezamieszkałe. Choć jest to cel wielu wypraw turystycznych, nadal jest tu cicho i spokojnie, co przyciąga również miłośników relaksu z dala od miasta. W dzielącej na dwie części rzece Warta swoją przystań znaleźli wędkarze.

Comments are closed.